ผู้คนสำคัญสุด! "โอลิมปิก 2020" ถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี คาสิโนออนไลน์

ผู้คนสำคัญสุด! “โอลิมปิก 2020” ถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOC) และคณะกรรมการจัดงานโตเกียวของกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกเกมส์ (โตเกียว 2020)ได้มีมติในที่ประชุม ถึงแสดงความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการระบาดครั้งใหญ่ทั่วโลกอยู่ตอนนี้ ของ COVID-19 และสิ่งที่ทำเพื่อชีวิตของผู้คน และผลกระทบที่สำคัญที่มีต่อการเตรียมการของนักกีฬาระดับโลกสำหรับเกม

ผู้คนสำคัญสุด! "โอลิมปิก 2020" ถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี

       ในสถานการณ์ปัจจุบัน และตามข้อมูลที่ได้รับจาก องค์การอนามัยโลกในวันนี้ประธานาธิบดี IOC  และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้สรุปว่า โอลิมปิก เกมส์ในโตเกียว ที่มีการกำหนดจัดการแข่งขันในปี 2020 จะต้องถูกเลื่อนออกไปก่อน แต่แน่นอนว่าการเลื่อนออกไปนั้นจะไม่ช้ากว่าฤดูร้อนปี 2021 เพื่อปกป้องสุขภาพของนักกีฬาทุกคนที่เกี่ยวข้องในกีฬาโอลิมปิก และประชาคมระหว่างประเทศ

ผู้คนสำคัญสุด! "โอลิมปิก 2020" ถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี คาสิโนออนไลน์

       โดยจะเลื่อนในแง่ของการเลื่อนนี้โตเกียว 2020 เปลวไฟของ “คบเพลิง” จะอยู่ที่ “โตเกียว” อย่างแน่นอน แต่จะต้องเลื่อนการถ่ายทอดสดพิธีการเชิญ “คบเพลิง โอลิมปิก โตเกียว 2020” ที่มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 26 มีนาคม ออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศวันที่แก้ไขสำหรับ Torch Relay หลังจากกำหนดการใหม่สำหรับเกม Tokyo 2020 ได้รับการแก้ไข และได้ระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับการจัด “โอลิมปิก 2021” ที่แน่นอนอีกครั้ง

       ซึ่งแน่นอนว่านี่ก็ถือเป็นกีฬาระดับโลกอีก 1 มหกรรมกีฬา ที่ต้องทำการเลื่อนการจัดออกไปก่อนหลังจากมีการรับาดอย่างหนักของ เชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่ลุกลากไปทั่วโลกตอนนี้