จับตา สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS

CEO AIS

ได้มีการรายงานข่าวจากที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีการได้ระบุไว้ว่า ภายหลังจากที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท.คนที่ 10 นั้นได้พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และได้มีการลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ ทุกบอร์ดในเครือ ปตท.แล้วด้วย อย่างไรก็ตามปรากฏชื่อของ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน OR ด้วย จะมารับตำแหน่งประธาน OR คนต่อไป ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน OR เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เห็นชอบเสนอชื่อนายสมชัย เป็นประธานกรรมการ OR ได้มีรายงานข่าว …

จับตา สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS Read More »