เรดาร์ พายุฝน กำลังเคลื่อนที่ เตือนเข้ากทม.

เรดาร์ พายุฝน กำลังเคลื่อนที่ เตือนเข้ากทม.

วันที่ ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้บอกว่าทางภาพดาวเทียมนั้นและเรดาร์ ช่วงของเวลา 07.55 น. ได้ตรวจพบกลุ่มของฝนฟ้าคะนอง ที่กำลังแรงได้ปกคลุมของพื้นที่ดังนี้ และแบบไหนก็ตาม ทางกรมอุตุวิทยา ได้มีการประกาศเตือนพายุฤดูร้อน ทางบริเวณของตะวันออก ได้มีระวังอันตรายจากฝนฟ้าลมกระโชกแรง และทางภาคเหนือนั้นก็จะมีลมกระโชกแรง สุดท้าย บริเวณทางภาคตะวันออก ได้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทางภาคเหนือจะมีโอกาศสูงที่ลูกเห็บนั้นตก อีกทั้งควรจะหลบไม่ควรจะไปอยู่ในที่แจ้งตามใต้ต้นไม้ใหญ่ และทางชาวเกษตรกรก็ควรที่จะต้องป้องกันและคอยระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย เครดิต : https://news.ch7.com, กรมอุตุนิยมวิทยา