ปดิพัทธ์ โดนตำหนิ แต่งกายไม่สุภาพในที่ประชุมสภาฯ

ปดิพัทธ์ โดนตำหนิ แต่งกายไม่สุภาพในที่ประชุมสภาฯ

มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยเริ่มต้นจากการประชุมได้มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพราน ที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ได้มีการทำหน้าที่ประธานการประชุม ที่ประชุมได้รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และในช่วงเวลาประมาณ 13.30 น.มีรายงานว่า ในช่วงหนึ่งในระหว่างการประชุมสภาฯที่มีนาย ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 นั้นได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ในระหว่างกำลังพิจารณารับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น ทางนายนิคม บุญวิเศษ เป็นสส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ได้มีการลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะประท้วงตำหนิการแต่งกายของนาย ปดิพัทธ์ ที่มองว่ามีการแต่งกายไม่เรียบร้อยซึ่งใส่เสื้อคอจีนและมีการใส่เสื้อสูททับ แต่ไม่ได้ผูกเนคไท ตนจึงมองว่าเป็นการแต่งกายไม่เรียบร้อย สุดท้าย ทางด้านนายปดิพัทธ์ ก็อธิบายว่า การแต่งกายชุดสากลนิยม ได้ศึกษาแล้วว่า การใส่เสื้อคอจีนนั้น และใส่สูททับแต่ไม่ได้ใส่เนคไทนั้นเป็นชุดที่สุภาพ และตรงตามระเบียบสภาฯ และยืนยันว่าตนนั้นแต่งกายที่ถูกระเบียบ แต่ถ้าทุกคนไม่สบายใจก็จะปรับตัวให้ดีขึ้น เครดิต […]

ปดิพัทธ์ โดนตำหนิ แต่งกายไม่สุภาพในที่ประชุมสภาฯ Read More »