CEO AIS

จับตา สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS

สมชัย เลิศสุทธิวงค์
จับตาดู สมชัย เลิศสุทธิวงค์ CEO AIS

ได้มีการรายงานข่าวจากที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีการได้ระบุไว้ว่า ภายหลังจากที่นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท.คนที่ 10 นั้นได้พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และได้มีการลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ ทุกบอร์ดในเครือ ปตท.แล้วด้วย

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท.คนที่ 10
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO ปตท.คนที่ 10 นั้นได้พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และได้มีการลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด บริษัท ปตท.น้ำมัน

อย่างไรก็ตามปรากฏชื่อของ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน OR ด้วย จะมารับตำแหน่งประธาน OR คนต่อไป

AIS
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ จะครบวาระ 2 ปีแล้ว ที่ต่ออายุการทำงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริการ AIS

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน OR เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เห็นชอบเสนอชื่อนายสมชัย เป็นประธานกรรมการ OR ได้มีรายงานข่าว และได้ระบุอีกว่าในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ที่จะถึงนี้นั้น ทางนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ จะครบวาระ 2 ปีแล้ว ที่ต่ออายุการทำงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริการ AIS ซึ่งถือเป็นปีสุดท้ายที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อจะส่งตำแหน่งต่อให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ให้กับท่านต่อไป

เครดิต : https://www.bangkokbiznews.com