ย้ายศพ เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่

ย้ายศพ เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่

ย้ายขบวนศพ เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่
มีการจัดย้ายขบวนศพ เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ ไปที่วัดสวนดอกไม้

ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดย้ายขบวนศพ เจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ ไปที่วัดสวนดอกไม้ เพื่อที่จะทำพิธี คนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมใจกันใส่ชุดผ้าพื้นเมืองที่มีสีขาวเข้ากับร่วมขบวนจูงในปราสาทจำนวนมากกว่าสองพันกว่าคน

เชียงใหม่
คนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมใจกันใส่ชุดผ้าพื้นเมืองที่มีสีขาว

เจ้าดวงเดือนหรือที่ทุกคนเรียกกันว่า เจ้านายฝ่ายเหนือ ได้เป็นผู้ที่สูงอายุประจำปี 2558 และยังเป็นบุคคลที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยของล้านนา เพื่อที่จะแสดงถึงการเป็นเกียรติประวัติของความดี

เจ้าดวงเดือน
ในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั้น เจ้าดวงเดือนมีการทำหน้าที่คอยส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะของวัฒนธรรมล้านนา

ในช่วงที่มีชีวิตอยู่นั้น เจ้าดวงเดือนมีการทำหน้าที่คอยส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะของวัฒนธรรมล้านนา ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ อีกทั้งยังได้รับตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เป็นท่านแรกในประเทศไทย ทุกคนยกย่องให้เป็นผู้ที่มีความรักท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยอย่างดี เรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบัน,ศาสนา,พระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อการสังคมสงเคราะห์ของการสาธาณกุศลมาตลอด ดังนั้นพอถึงแก่กรรมจึงส่งผลให้ลูกหลานชาวเชียงใหม่มีความเสียใจเป็นอย่างมาก

เครดิต :