เช็ค เงินเกษตรกร

เช็ค เงินเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท

เช็ค เงินเกษตรกร
มาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว

สำหรับ เงินเกษตรกร จะมีการช่วยเหลือชาวนา เป็นจำนวน ไร่ละ 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่ เป็นจำนวนเงินมากสุดจำนวน 20,000 บาท และจะเริ่มโอนเงินให้วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นี้เป็นวันแรก

  • รอบแรกเริ่มวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เป็นจำนวน 40 จังหวัด
  • รอบที่สองเริ่มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เป็นจำนวน 17 จังหวัด
  • รอบที่สามเริ่มวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นจำนวน 10 จังหวัด
  • รอบที่สี่เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 5 จังหวัด
  • รอบที่ห้าเริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 5 จังหวัด
ธ.ก.ส.
แผนการจ่ายเงินชาวนา

ทั้งนี้เราสามารถกดถอนเงินทาง ATM ได้เลยเมื่อเงินเข้า ส่วนท่านใดถ้าเงินเข้าบัญชีแล้วแต่ไม่สะดวกไปกดที่ตู้ ATM ก็สามารถไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้เลย

เช็ค เงินเกษตรกร  ไร่ละ 1,000 บาท
สื่อสารแผนการโอนเงิน

ส่วนในการช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรของผู้ปลูกข้าว ทางรัฐบาลนั้นได้มีการเสนอนโยบาย ประมาณอีก 2 มาตรการได้แก่

  • ข้อที่ 1 ทางสินเชื่อได้มีการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ของปีการผลิต 2566/67 ในจำนวนวงเงิน 34,000 ล้านบาท เพื่อที่จะได้ส่งเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้เกษตรได้มีเงินทุนหมุนเวียนระหว่างชะลอการขายข้าว
  • ข้อที่ 2 ทางสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและมีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ในปีการผลิต 2566/67 วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท

เครดิต : https://www.bangkokbiznews.com