world Car Day วันแมวโลก

world Car Day วันแมวโลก

8 สิงหาคมเป็นวันแมวโลก
8 สิงหาคม ในทุกๆปี เป็นวัน แมวโลก

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม ในทุกๆปี เป็นวัน แมวโลก หรือ world Car Day โดยทางกองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์นั้น ได้มีการกำหนดขึ้นเมื่อปี 2002 เพื่อที่จะกระตุ้นความตระหนักความรู้เกี่ยวกับเจ้าแมวและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและพิทักษ์รักษาแมว ในบางประเทศนั้นก็ได้เรียกว่า วันแมวสากล หรือ International Cat Day ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆ

วันแมวโลก
ทุกคนตระหนักถึงปัญหาของแมว

ทั้งนี้นี้ ที่ประเทศรัสเซียก็ยังมีวันแมวแห่งชาติ หรือ National Cat Day แต่เป็นวันที่ 1 มีนาคม ส่วนทางสหรัฐมีทั้งวันแมวสากลและวันแมวแห่งชาติในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกๆปี ถึงวันแมวจะแตกต่างกันออกไป แต่เรื่องที่สำคัญไม่ว่าจะตรงกับวันไหนก็คือ การที่ทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาที่แมวของทาสๆทั้งหลายต้องพบเจอ

International Cat Day
บางประเทศนั้นก็ได้เรียกว่า วันแมวสากล

สัญญาณของแมว ที่ได้บอกรักเจ้าของ ดังนี้

  • มีความมาดมปากเจ้าของ
  • เอาหัวมาชนเจ้าของ หรือร้องอ้อน
  • มีการค่อยๆตากะพริบให้เจ้าของ 
  • มีความนวดให้เจ้าของ
  • ไปนั่งเฝ้าเจ้าของเมื่อเจ้าของไปเข้าห้องน้ำ
  • คอยวิ่งมารับทุกครั้งที่กลับบ้าน
  • เอาเหยื่อคาบมาให้เจ้าของดู
  • มีความนอนหงายให้เจ้าของเกาพุงเล่น

เครดิต : https://www.ejan.co, Getty Images