ปอยตรีฎา ร่วมพลัง มิสแกรนด์ 2023 หยุดความเหลื่อมล้ำเพศ

ปอยตรีฎา ร่วมพลัง มิสแกรนด์ 2023 หยุดความเหลื่อมล้ำเพศ

ปอยตรีฎา ร่วมพลัง  มิสแกรนด์ 2023
ปอยตรีฎา ร่วมพลัง มิสแกรนด์ 2023 หยุดความเหลื่อมล้ำเพศ

ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สนับสนุนการร่วมมือ ในแนวคิด Innovation for Gender Equality เพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับเพศ ชื่อกิจกรรมว่า สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 2023 จัดที่ ลานหอศิลปวัฒนธรรมที่กรุงเทพมหานคร

และมีผู้ที่พาชม งานนิทรรศการผลงาน จำนวน 17 องค์กร ที่มีนโยบายของการดำเนินงานเพื่อคำนึงถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ งานนี้มีดารานักแสดงอย่างเช่น ปอยตรีฎา, อั๋น ภูวนาทและทาง มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ปี 2022 มาร่วมด้วย การแสดงโชว์ที่มีความอลังการมาก

มิสแกรนด์ 2023
17 องค์กร ที่มีนโยบายของการดำเนินงานเพื่อคำนึงถึง ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ

ทางกระทรวงพํฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความตั้งใจมุ่นมั่นให้ความสำคัญต่อการปฎิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ทั้งในระดับสากลและในประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงค่านิยม แบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อที่จะเปลี่ยนความอคติที่อยู่บนพื้นฐานของความเหลื่อมล้ำและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

ปอยตรีฎา
เมื่อปัจจุบันนี้ทางสังคมก็ให้คุณได้มีโอกาสเปลี่ยนแนวความคิดการเลิกอคติกับการเลือกปฎิบัติ

เมื่อปัจจุบันนี้ทางสังคมก็ให้คุณได้มีโอกาสเปลี่ยนแนวความคิดการเลิกอคติกับการเลือกปฎิบัติ ความไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หยุดความเลื่อมล้ำ ความรุนแรงระหว่างเพศให้หมดไป เพื่อมาร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนในสังคม แห่งยุคของการเท่าเทียมกันอีกด้วย

เครดิต : https://mgronline.com